Wellbeing

Bydda'n Bencampwr

Croeso I dy raglan llesiant

Dros y 30 diwrnod nesaf, byddi di a mi yn gweithio gyda’n gilydd i wella dy lesiant. Trwy gydol y rhaglen, byddi di’n datblygu arferion iach newydd mewn pedwar maes: Meddylfryd Cadarnhaol, Cysgu’n Dda, Cadw’n Heini a Bwyta’n Iach.

Dyma ein pedwar piler llesiant, a byddwn ni’n eu defnyddio nhw i gryfhau dy gorff a dy feddwl. Defnyddia’r sgiliau a’r technegau rwyt ti’n eu dysgu ar y rhaglen hon yn dy yrfa a dy ffordd o fyw dy hun, a byddi di’n cryfhau ym mhob agwedd o dy fywyd.

Cliciwch chwarae ar y fideo a dechrau arni…

mentoring

Mentoring

Building Champions is Jamie Peacock’s mentoring programme based upon his Champion Teams Key Note Talk’s principles of success.

Learn more

JP

Keynote

‘Champion Teams’ is a keynote motivational talk by Jamie Peacock that looks at the 12 principles in 3 areas that create a winning team and culture.

Learn more